ආරම්භ කරන ලදි 2015, අපිට තියනවා 4 පිම්බෙන නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම සහ ගොඩනැගීම පිළිබඳ වසරක පළපුරුද්ද.
ඉහළ
නිෂ්පාදන කාණ්ඩ විශේෂිත නිෂ්පාදන අපව අමතන්න

  • වීහායි ග්‍රෙට්සප් සමාගම, ලිමිටඩ්
  • දුරකථන:+86 13928276280
  • විද්යුත් තැපෑල:dep4@greatsup.com
  • ලිපිනය:අංක 38 දේෂෙන්ග් මාර්ගය,GEJIA INDUSTRIAL PARK ,වෙන්ඩෙන්ග් දිස්ත්‍රික්කය,වීහායි නගරය,ෂැන්ඩොන් පළාත

ෆෝල්ඩින් බයික්

  • 1
  • පිටුව 1 වල 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න: